Misja żłobka

Stworzenie atmosfery akceptacji,wzajemnego zaufaniai bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, przyzwyczaja do odpowiedzianości za bezpieczeństwo własne i innych osób. Zapewnienie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmsferze, a także rozwijanie ich zainteresowań. Kształtowanie poczucia przynależności społecznej i patriotycznej. Wyrabianie w wychowankach postawy śmiałej, otwartej i twórczej wobec ludzi i otaczającego świata.

  • Data aktualizacji: 2023-01-09 19:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 169 984